• Kalmar BTT

  Over BTT
  Kernwaarden

Kernwaarden
van BTT

Onze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat we doen, zowel voor onze klanten als voor en met elkaar als teamgenoten.

 1. BTT Kernwaarde KwaliteitKWALITEIT

  Wij leveren goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie af.

  Wij definiëren kwaliteit als ‘doen wat we beloven’. Hierop, én op ontzorgen, is onze volledige organisatie ingericht. Niet alleen bij de processen en onze services op het vlak van containerlogistiek staat onze prestatiegerichte drive centraal. Ook alle medewerkers zijn vanuit hun eigen motivatie dag na dag bezig met het leveren van de beste resultaten. Onder de noemer van Operational Excellence investeren we continu in een gestroomlijnde, strak ingeregelde organisatie die afspraken nakomt en die altijd conform wet- en regelgeving opereert. Dezelfde belofte voor kwaliteit doen we aan onze medewerkers. We stellen alles in het werk om een goede werkgever te zijn en ieders welzijn te bewaken.

 2. BTT Kernwaarde VeiligheidVEILIGHEID
 3. Veiligheid van mensen en goederen is topprioriteit

  Het onderwerp veiligheid heeft in onze organisatie twee dimensies. De veiligheid van de goederen die wij in beheer hebben, moet om te beginnen altijd gegarandeerd zijn. Overal en altijd gaan we zorgvuldig met de goederen van onze klanten om en treffen we – zichtbaar en onzichtbaar - voorzorgsmaatregelen om die veiligheid zeker te stellen. Daarnaast zien we het creëren een veilige werkomgeving voor onze eigen mensen en die van onze leveranciers als een belangrijke verantwoordelijkheid. We hebben een proactief veiligheidsbeleid conform wet- en regelgeving, monitoren prestaties en zijn altijd bezig met innovatie.  
 4.  
 5. BTT Kernwaarde DuurzaamheidDUURZAAMHEID
 6. Wij reduceren de CO2- uitstoot van onze klanten

  Duurzaamheid zit in ons dna. Door klanten te helpen met het maken van de shift van wegvervoer naar barge of trein, verminderen we enorme hoeveelheden CO2-uitstoot. Wij helpen organisaties bij het verkleinen van de ecologische footprint en het behalen van reductie-doelstellingen. We leggen ook onze eigen organisatie langs de meetlat van sustainability. We investeren doorlopend in duurzame transportmiddelen, optimaliseren continu de beladingsgraad van onze schepen en treinen. Van onze leveranciers eisen we ook dat ze duurzaam werken en daarin blijven ontwikkelen. En bij alle collega’s in onze eigen organisatie neemt het thema inmiddels zo’n vanzelfsprekende plek in, dat er continu vanuit alle perspectieven naar gehandeld wordt.

 7. BTT Kernwaarde FlexibiliteitFLEXIBILITEIT
 8. Onze organisatie heeft een enorm aanpassingsvermogen

  Wanneer omstandigheden veranderen, passen we ons razendsnel aan. Meestal betekent dit: schakelen zodat iets op een andere manier tóch mogelijk is. Onze kracht zit ‘m hierbij vooral in het feit dat onze diensten elkaar aanvullen en kunnen vervangen wanneer het nodig is. We zijn nooit afhankelijk van één optie; er zijn altijd alternatieven. Flexibel denken en handelen is bovendien onlosmakelijk verbonden met de pioniersmentaliteit van onze organisatie. Denken in kansen en oplossingen is een mindset die onze collega’s en teams als geen ander beheersen.